Nội dung học

(Mỗi tuần 2 buổi T7,CN - Sáng 9:00 - 12:00)

Kỹ năng mềm - tổng quan nghề BA

Kỹ năng học.

Giao tiếp, làm việc nhóm.

Giới thiệu tổng quan về nghề BA và Career Path.

Quy trình phát triển phần mềm, các vai trò trong vòng đời phần mềm. Nhiệm vụ, vai trò của BA trong quy trình WaterFall & Agile Scrum

Power Office

Word (2 buổi): Formatting văn bản template, header - footer.

Excel (2 buổi)

Power Point (2 buổi): quy tắc thiết kế slide đẹp, phối màu, bullet. Các hiệu ứng animation

Lucid Chart + Mind Map

Công cụ - kỹ thuật phân tích nghiệp vụ

Khảo sát, Thu thập, thông tin & Thực hành.

Thiết kế WBS.

Thiết kế Data Flow.

Thiết kế Use case

Các UML diagram

Thực hành với dự án mẫu

Thiết kế giao diện

Khái niệm cơ bản về UI và UX.

Thiết kế giao diện bằng Balsamiq.

Thực hành dự án thiết kế giao diện web site tuyển dụng, bán hàng.

Thiết kế cơ sở dữ liệu

Các loại quan hệ: 1-1, 1-nhiều, nhiều nhiều.

Thiết kế cơ sở dữ liệu.

Thực hành với dự án mẫu.

Viết câu lệnh truy vấn SQL Query

Thiết kế ứng dụng bằng Framework Apex

Tổng quan về framework & cài đặt.

Các tính năng và module của framework

Module quản trị

First app với Application builder

Các form cơ bản

Tạo form Add, Edit, Delete, Update

Tạo report

Nhúng picture trong form

Static & Dynamic LOV

Change layout, item trong form

Navigation menu

Share component

Application items

Page branching, navigation

Dynamic Actions

Chart

UI defaults

Ứng dụng Javascript vào framework

Ứng dụng gọi API

Thực hành với dự án mẫu

Thực hành phân tích nghiệp vụ các loại phần mềm, công nghệ khác nhau

Các thành phần tạo nên một ứng dụng

Sử dụng PostMan

Ứng dụng mobile, Ứng dụng IOT, Ứng dụng AI

Ứng dụng ngân hàng số