Về chương trình học

Phân tích nghiệp vụ phần mềm là một kỹ năng nghề trong ngành công nghệ thông tin. Bất kỳ phần mềm nào cũng cần được phân tích yêu cầu,nhu cầu sử dụng, cho ai sử dụng, sử dụng ra sao, thoả mãn tiêu chí gì, luồng hoạt động các chức năng như thế nào, giao diện - trải nghiệm người dùng như thế nào.

Trong 5 năm trở lại đây và 15 năm tiếp theo nhu cầu chuyển đổi số trong mọi doanh nghiệp, lĩnh vực sẽ rất cao. Bản chất chuyển đổi số đó là thay vì dùng con người, nay sử dụng hệ thống phần mềm, kết nối cao (điện toán đám mây, IOT), tự động hoá, thậm chí sử dụng trí tuệ nhân tạo. Quá trình chuyển đổi số cần nhiều nhân viên phân tích nghiệp vụ có kiến thức kinh tế, tài chính, ngân hàng để làm việc với đội phần mềm.

Đối tượng tham gia

Sinh viên học bất kỳ chuyên ngành nào. Tuy nhiên ưu tiên sinh viên học chuyên ngành CNTT, kinh tế, tài chính, ngân hàng, chứng khoán có thể đọc / viết tiếng Anh.

Nhân viên kiểm thử phần mềm muốn nâng cấp nghề nghiệp.

Lập trình viên muốn chuyển ngạch sang phân tích nghiệp vụ BA.

anh_gioi_thieu_chuong_trinh

Đội ngũ giảng viên

Chúng tôi có đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm thực tế và nhiệt huyết